Klachten

Klachtenreglement

Waar mensen (samen)werken worden fouten gemaakt. Het kan gebeuren dat je ergens ontevreden over of dat je een andere klacht hebt. Bespreek dit eerst met de bewindvoerder. Wellicht kan samen een passende oplossing gevonden worden. Is dit niet het geval kan je besluiten een officiële klacht in te dienen.
Klachten kunnen zowel schriftelijk als via de mail worden ingediend. U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging en uiterlijk binnen 14 dagen ontvangt u een reactie. Indien een klacht niet binnen deze termijn kan worden opgelost, zult u hierover schriftelijk worden geïnformeerd. In uw klacht dient duidelijk te worden aangegeven waarover de klacht of bezwaar gaat, wanneer de klacht is ontstaan (dag/tijdstip) en eventueel de gewenste oplossing. Tevens dient u aan te geven wanneer en op welke manier (telefonisch/per mail) u het probleem eerder heeft aangegeven en/of besproken.
Uw klacht zal worden gearchiveerd. Alle bezwaren en klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
Mocht de reactie niet naar tevredenheid zijn, kunt u zich richten tot de kantonrechter. Deze hanteert een eigen klachtenreglement en zal uw klacht aan de hand van de vastgestelde kwaliteitsverordening toetsen.