De onderneming

Visie

In Nederland is een grote groep mensen die hulp nodig hebben op financieel gebied. Daarom zijn er binnen Nederland verschillende organisaties actief die samen een sociaal vangnet vormen voor deze mensen. Taak bewind wil op het gebied van beschermingsbewind een helpende hand aanbieden. Wij vinden het belangrijk dat mensen een stabiele financiële basis krijgen zodat ze actief deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dit willen we bereiken door een integraal onderdeel te zijn in de zorgketen en publieke instellingen. Door beschermingsbewind onderdeel te maken van een hulpverleningstraject willen wij mensen meer zelfredzaam maken Deze integrale aanpak willen we creëren door onze ervaring in de zorg en publieke instellingen.

Missie

Wij zien onszelf als een activerende organisatie die mensen een helpende hand biedt. Om mensen op lange termijn zelfredzaam te maken willen wij inzetten op de hulpverleningsorganisaties en publieke organisaties. Deze organisaties willen wij medeverantwoordelijk maken. Zodat duidelijk wordt dat mensen een bewustwording moet worden meegeven dat het er op dagelijkse basis financiële keuzes moeten worden gemaakt. Dit vergt meer dan alleen de financiële taken overnemen. Het is daarom van essentieel belang dat wij samen de mensen hierin gaan begeleiden.